TÁJÉKOZTATÓ


az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 20. §-a alapján

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA ÉS ELJÁRÁSA

Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat azért dolgozzuk fel, hogy a) biztosítsuk az előzetesen kiválasztott és megjelölt szolgáltatást (a továbbiakban: „Szolgáltatás”), valamint lehetővé tegyük, hogy az F Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1194 Budapest André Citroen u.1., nyilvántartva: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság, cégjegyzékszám: 1-09-167595, a továbbiakban: F Automobil Import Kft.) felméréseket végezzen az említett Szolgáltatással kapcsolatban; b) az Ön kifejezett hozzájárulásával kereskedelmi és/vagy promóciós információkat biztosítsunk, valamint reklámanyagokat küldjünk, közvetlen értékesítési tevékenység vagy interaktív kereskedelmi kommunikáció részeként az F Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság termékeire, szolgáltatásaira vagy egyéb tevékenységeire vonatkozóan, illetve piackutatásokat végezzünk; c) az Ön kifejezett hozzájárulásával profilírozzuk az Ön viselkedését, szokásait és autóipari fogyasztási hajlamát, hogy fejleszthessük az F Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait; d) személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulásával megadjuk az F Automobil Import Kft, Hivatalos Márkakereskedők és Hivatalos Márkaszervízek, valamint az F Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaságvel kapcsolatban álló harmadik felek részére, hogy azokat kereskedelmi és/vagy promóciós tájékoztatás, valamint reklámanyagok küldése érdekében feldolgozzák, a termékekre, a szolgáltatásokra vagy egyéb tevékenységekre vonatkozóan közvetlen értékesítési tevékenységet vagy interaktív kereskedelmi kommunikációt folytassanak, illetve piackutatást végezzenek.

Az adatokat nyomtatott, automatikus vagy telematikus formában, különösen postai úton vagy e-mailben, telefonon (többek között automata telefonhívással, SMS-ben, MMS-en stb.), faxon vagy bármely más elektronikus csatornán (pl. weblap, mobilalkalmazás) dolgozzuk fel.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Ugyanakkor a (csillaggal jelölt) kötelező adatok nélkül nem tudjuk biztosítani a kért Szolgáltatást és pontosan azonosítani Önt. A további, kötelezőként meg nem jelölt adatok nélkül a szolgáltatás biztosítható.

MELY HARMADIK SZEMÉLYEK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ÖN ADATAIHOZ?

Az Ön személyes adatait – a törvényes korlátokon belül – az F Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság és/vagy konkrét szerződéses kötelezettségek alapján az F Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljáró, az EU tagállamaiban vagy az EU-n kívüli országokban működő más személyek dolgozhatják fel.

Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat a kért szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó marketingtevékenységek irányításáért felelős – akár külső – adatfeldolgozó tisztviselők és olyan adatfeldolgozó(k) vagy társaságok dolgozhatják fel, amelyekkel az adatokat az alábbiak szerint közölték.

MELY HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KÖZÖLHETJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait jogszabályi kötelezettségekkel összefüggésben, hatósági utasításra vagy jogszabályban rögzített jog gyakorlása érdekében közölhetjük harmadik személyekkel.
Ezenkívül az adatait – az Ön hozzájárulásával – a Tájékoztató d) pontjában megnevezett harmadik személyekkel közölhetjük.

MELY HARMADIK ORSZÁGOKBA TOVÁBBÍTHATJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

EU tagországokba vagy EU tagországokon kívüli országokba, ideértve az USA-t, az F Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaság valamint a Tájékoztató d) pontjában meghatározott más harmadik személyek által végzett adatfeldolgozói tevékenységgel összefüggésben.

ADATKEZELŐ

Az adatkezelő a F Automobil Import Kft. (székhely: H-1194 Budapest André Citroen u.1., nyilvántartva: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság, cégjegyzékszám: 1-09-167595,).

AZ ÖN JOGAI

A Törvény 14. és 15. §-ai szabályozzák az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, azaz Ön jogosult személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, kérni személyes adatainak helyesbítését, kérni személyes adatainak törlését vagy zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) teljes körű és naprakész listát kérni az említett adatok összes feldolgozójáról, tájékoztatást kérni az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Fenti jogait ilyen irányú kérelmével gyakorolhatja (i) írásban, az F Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaságnek (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47.) címezve, vagy (ii) e-mail útján (tárgy: „adattörlés”), a customercare.HU@fiat.com e-mail címre, vagy (iii) telefonon keresztül a +36 80 10 10 80 telefonszámon.

Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben ajánlattal megkeressük, úgy ezt bármikor kérheti (i) írásban, az F Automobil Import Korlátolt Felelősségű Társaságnek (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47.) címezve, vagy (ii) e-mail útján, a customercare.HU@fiat.com e-mail címre, vagy (iii) telefonon keresztül a +36 80 10 10 80 telefonszámon.